Beste wensen voor 2014

Het Jong & HiB team wenst iedereen het beste voor 2014. Een jaar waarin we ons toeleggen op het maken van een educatief spel voor het secundair onderwijs en het geven van holebi-vormingen aan de basis en secundaire scholen in de regio.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)