Disclaimer

Ondernemingsnummer: BE0843961465

Met je bezoek aan de Jong & HiB website verklaar jij je, zonder enig voorbehoud, akkoord met hieronder vermelde voorwaarden. De voorwaarden zijn van toepassing op: Jong & Holebi in Brugge en de intellectuele eigendommen van haar oprichter; het merk Jong & HiB, www.j-h.be, www.gaybruges.be, www.rainbowpride.be, jnet.be/holebi, jonghibpublicaties.blogspot.com, Jong & HiB condoomverpakkingen, Jong & HiB publicaties en uitgaven. Jong & HiB behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, zonder daarvan uitdrukkelijk kennis te geven.

Informatie

Jong & Holebi in Brugge is gericht op het ontwikkelen en verspreiden van informatie naar jongeren op zoek naar hun seksuele zelfbeeld (homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders, queers en alles daartussen). De geboden informatie (zowel tekstueel als visueel) via elke vorm van communicatie, kan technisch en inhoudelijk fouten bevatten, adequaat of onvolledig zijn. Gebruikers kunnen zelf ook inhoud toevoegen, zonder dat deze door derden worden nagekeken op inhoudelijke berichtgeving. De makers kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de mogelijke fouten op deze website, discussieplatform, sociale profielsites, nieuwsbrief en in persoonlijke e-mailberichten. Wel zien we toe de inhoud aan te passen of te verwijderen op verzoek van betrokken partijen. De site en gedrukte publicaties bevat hyperlinks en RSS-feeds naar websites beheerd door derden. Deze worden slechts ter informatie aan de gebruiker weergegeven. Wij oefenen geen controle op de mogelijke inhoud ervan, noch duidt de aanwezigheid van een externe link op een samenwerkingsverband. Jong & HiB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een relatie die een bezoeker opbouwt met derde partijen, of wanneer zijzelf als een partner is vermeld bij de organisatie van activiteiten of een publicatie door haar partners of door derden, ook al verloopt deze relatie via Jong & HiB.

Diensten en goederen

Wanneer diensten en goederen worden aangeboden in naam van Jong & HiB, vallen deze onder vrijstelling van belasting der toegevoegde waarde, volgens de omzendbrief Jeugdwerk Vlaanderen en de regelgeving van Belgisch boek der taksen, artikel 44 paragraaf 2. De winst die uit de verkoop voortkomt, gaat integraal naar de werking van onze non-profit socio-culturele organisatie en zijn in de meeste gevallen tijdelijk van aard. De informatie van de website mag niet worden beschouwd als zijnde een offerte om producten of diensten aan te kopen of te verkopen, noch in het algemeen om een overeenkomst af te sluiten. Wanneer goederen of diensten toch uitdrukkelijk te koop worden aangeboden door derde partijen, valt deze verkoop of overeenkomst onder de voorwaarden en verantwoordelijkheid van deze derde partij.

Privacy

Lees onze afzonderlijke privacyverklaring.

Auteursrecht

Visuele beelden en teksten zijn auteurrechtelijk beschermd en behoren tot intellectuele eigendommen van haar oprichter of beeld en tekst die werd aangeleverd en vrijgegeven voor verspreiding door informatieleveranciers. Reproductie op elke mogelijke wijze is niet toegelaten zonder voorafgaande toestemming. Alle rechten zijn voorbehouden aan de auteurs, fotografen, kunstenaars. Bij vaststelling van misbruik of gebruik  kan je dit melden via mail zodat we de rechthebbende auteur kunnen vermelden of de informatie volgens hun/haar wens verwijderen.
Het Jong & HiB logo en de aangeboden banners mogen slechts ter ondersteuning van een tekst gebruikt worden, zonder enige vorm van beeldmanipulatie. Voor meer informatie omtrent het gebruik van onze huisstijl kunt u terecht bij Olleke.be
Andere namen die vermeld worden behoren tot de intellectuele eigendommen van hun respectievelijke eigenaars.

Toegankelijkheid

Jong & HiB heeft het recht u toegang te ontzeggen tot het geheel of een deel van deze website, zonder kennisgeving. Voor personen met verminderd gezichtsvermogen adviseren wij gebruik te maken van de vergrootmogelijkheden van de gebruikte computer.

Communicatieverbintenis

Jong & HiB is niet gesteld op schuttingtaal, rascistische uitlatingen of kwetsend taalgebruik aan ons adres, met als enig doel betrokken partijen te kwetsen. Jong & HiB heeft het recht om dit soort berichten  te melden aan het discriminatie meldpunt, en indien nodig gerechtelijke stappen te ondernemen. De geboden discussiegroepen en/of andere communicatiesystemen zijn uitsluitend te gebruiken om berichten en informatie te versturen en ontvangen die eigen zijn aan de discussie of communicatie in kwestie, of gerelateerd zijn. Jong & HiB is niet toe gehouden om de informatie in privé berichten te bewaken.  Maar heeft het recht de communicatie van gebruikers te controleren, in geval van klachten.De gebruiker verbindt zich de toegang tot de website niet te verhinderen, noch de website te verstoren of te wijzigen, minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website. De gebruiker verbindt zich ertoe geen persoonlijke identificatiegegevens van derden te verspreiden. Of gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden, alsook geen gebruik te maken van de website om computervirussen of schadelijke of illegale informatie door te geven of te verspreiden.