Wie of wat is Jong & HiB?

transmu

Jong & HiB is gegroeid vanuit een jongerenbeweging, voor jongeren die op zoek zijn naar hun seksuele zelfbeeld. Opgericht in 2002 is het één van de langstlopende organisaties in Brugge die vanaf het begin een bredere kijk op seksuele geaardheid (homo, lesbisch, hetero, bi) en genderisme (man, vrouw, transgender) had. Jong & HiB heeft pionierswerk verricht in haar eigen regio maar ook heel wat andere organisaties beïnvloed door haar mondiale visie.

Bij Jong & HiB gebruikt men geen labels meer om je seksuele identiteit te benoemen, omdat de grens tussen holebi en hetero zijn aan het vervagen is en iedereen andere associaties maakt over de invulling van deze begrippen. Eveneens onze seksuele geaardheid, het seksuele gedrag dat genetisch bepaald is, heeft geen archimedespunt. Het is niet omdat je nu als jongen/meisje/transgender aangetrokken bent tot meisjes/jongens, dat dit altijd zo zal zijn.

In 2015 was het landschap dusdanig veranderd dat we onze werking bijgestuurd hebben, omdat we noodgedwongen elders onderdak moesten zoeken en niet meer over een eigen lokaal beschikten. In de overgangsperiode huurden wij af en toe wel lokalen omdat we geen jeugdlokaal werden toegewezen. Jong & HiB ontwikkelt en geeft in hoofdzaak vormingen aan scholen en publicaties die het begrijpen van holebiseksualiteit en transgenderisme verduidelijken. Er is voor ons geen rol meer weggelegd als besloten ontmoetingsplek voor holebi-jongeren.

In maart 2017 werd het vijftienjarig bestaan gevierd met buffet en show waar 450 mensen aan deel namen. Dit was in samenwerking met een andere organisatie en lokale bedrijven.

In mei 2018 moesten we noodgedwongen voor de tweede keer ons ‘tweede’ adres verlaten omdat de huur werd opgezegd. We onderzochten de mogelijkheid om alleen een postbus te hebben, maar dat was juridisch gezien niet mogelijk. De raad van bestuur besloot op de algemene vergadering om Jong & HiB vzw vrijwillig te ontbinden omdat geen van de bestuurders zijn of haar privéadres wou gebruiken als publiek adres. Onze middelen werden geschonken aan de organisatie waarmee we in 2017 een partnerschap hadden. Zij gaan ons aanbod in hun vereniging een plaatsje geven.

De volledige werking berust op vrijwilligers die een professionele carrière hebben uitgebouwd. Door onze educatieve publicaties en innovatieve vormingen op maat blijven we deze kennis delen, bevragen en bijsturen, met iedereen die daar behoefte aan heeft.

Jong & HiB, opgericht in 2002, was actief als vzw tot mei 2018. In een gewijzigd sociaal landschap voor jongeren leek de rol van onze vereniging overbodig geworden. Doorheen de jaren moesten labels van ‘homofilie’ ‘homoseksueel’ ‘holebi’, ‘holebitrans’ de lading (blijven) dekken, maar de meeste verenigingen kwamen tot inzicht dat jongeren liefst labelloos door het leven stappen en via hun gangbare sociale contacten zichzelf leren ontdekken. Sociale netwerken vangen jongeren op die worstelen met hun of haar seksueel zelfbeeld. Ondanks dat er nood blijft aan échte sociale contacten en gesprekken op een neutraal terrein, zeker voor wie moeilijk sociaal contact legt, is het een grote uitdaging voor specifieke jongerenwerkingen om vrijwilligers en nieuwe instroom van leden te bereiken. Omdat dit teveel energie nam als vrijwilligers uit onze dagelijks leven, hebben we besloten om er een punt achter te zetten

Jongeren met vragen kunnen terecht bij ‘nieuwe’ labelloze Lumi telefoon www.lumi.be

In 2022 na een lange periode van bezinning pikken we de draad opnieuw op als informatief platform.

Naar boven