Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid maakte zijn jaarrapport over hiv en aids in België bekend. In 2012 werden 1.227 nieuwe diagnoses met hiv gesteld in België, wat net iets meer is dan vorig jaar (1.177 in 2011). Het aantal diagnoses blijft de laatste 4 jaar rond dit aantal schommelen. De achterliggende tendensen liggen in de lijn van de voorgaande jaren. Bij mensen met een Belgische nationaliteit blijft het aandeel van homomannen uitgesproken hoog (70%). Dit loopt parallel met het feit dat Sensoa in 2012 homomannen met de campagne ‘Testen? Gewoon doen!’ aanzette om zich te laten testen. Omdat het aantal nieuwe diagnoses niet daalt, dienen we te blijven investeren in combinatiepreventie. In het kader van het Hiv-Plan blijft Sensoa zich onder meer in om de beschikbaarheid van condooms en glijmiddel in homo-uitgaansgelegenheden te verhogen.

Hiv-situatie in andere landen

In 2012 werden 1.227 nieuwe diagnoses met hiv gesteld in België, wat net iets meer is dan het vorige jaar (1.177 in 2011). Het aantal diagnoses bij Belgen en niet-Belgen is bijna even hoog.

De vastgestelde trends weerspiegelen vooral de hiv-epidemie in het land van herkomst. Bij mensen met een andere nationaliteit dan de Belgische is de meerderheid nog steeds afkomstig uit sub-Saharaans Afrika. Hiv wordt in deze groep vooral via heteroseksuele contacten overgedragen.

Ruim 1 op 5 van alle niet-Belgen met hiv komt uit Europese landen en 1 op 10 uit Amerika of Azië. Een minderheid is afkomstig van Noord-Afrika. Ook bij niet-Belgen is het aantal besmettingen via homoseksuele contacten sinds 2000 toegenomen. Het gaat daarbij in de eerste plaats over personen die uit de ons omringende landen komen, waar de verspreiding van hiv ook vooral homomannen treft.

Homoseksuele overdracht

90% van de nieuwe diagnoses bij Belgen werd gesteld bij mannen. Het grootste deel van de diagnoses, 80%, wordt vastgesteld bij mannen die seks hebben met mannen. In Vlaanderen is een lichte toename (9,8%) vastgesteld ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze stijging doet zich volledig voor bij de leeftijdsgroep ouder dan 35 jaar.

Sensoa zette in 2012 samen met een aantal partners zoals het Instituut voor Tropische Geneeskunde zwaar in op de promotie van regelmatig en vroegtijdig laten testen. Heel dat jaar liep de campagne ‘Testen? Gewoon doen!’ in het homomilieu. Die campagne speelde in op de redenen die homomannen aanhalen waarom ze zich niet laten testen. De boodschap was duidelijk: regelmatig testen op hiv en soa is gezond gedrag. Vrijwilligers van Sensoa gingen met het Instituut op stap om in homoclubs en homosauna’s mannen de kans te geven zich ter plaatse te laten testen. De stijging van het aantal nieuwe diagnoses in Vlaanderen loopt parallel met een meer gericht testbeleid. Mogelijk wijzen de licht stijgende cijfers erop dat de ‘juiste’ mensen zich lieten testen. Hoewel het aantal laattijdige diagnoses bij de doelgroep homomannen sterk is afgenomen, bedraagt het nog steeds 29%.

Het feit dat mensen die een risicocontact hadden zich tijdig laten testen, is belangrijk. Bij een positief resultaat kan de arts een start van de behandeling voorstellen, wat goed is voor de persoon zelf en voor de preventie. Want bij mensen die behandeld worden, daalt de virale lading waardoor de kans verkleint dat het virus wordt overgedragen.

Nationaal Hiv-Plan

Bespreekbaar maken van de hiv-test, snel testen en tijdig behandelen zijn alvast 3 onderdelen van combinatiepreventie. Dit moet samengaan met een blijvende investering in de bevordering van veilige seks en de opsporing van soa’s om zo het aantal nieuwe infecties in te dijken. Dat is de reden waarom Sensoa heeft meegewerkt aan het ontwerp van het Hiv-Plan dat deze combinatiepreventie als uitgangspunt neemt.

Zo zal Sensoa zich onder meer inspannen om de beschikbaarheid van condooms en glijmiddelen in het homo-uitgaansleven te helpen verhogen. Een mogelijke daling van het gebruik van condooms op momenten dat het nodig is, kan immers de gunstige effecten van sneller testen en behandelen ernstig ondergraven. Want mocht 2 derde van de homomannen die nu consequent veilig vrijen deze inspanning laten varen, dan zou het aantal nieuwe infecties bij homomannen drie tot vier maal zo hoog liggen.

Meer informatie?

Voor duiding door Sensoa kan je terecht bij Boris Cruyssaert, persverantwoordelijke van Sensoa:

Voor een analyse van de cijfers kan je terecht bij Jessika Deblonde:

 

Met de steun van de Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen