Muziektheater Vlucht

2239687

Vlucht is een zelfgeschreven stuk met bestaande musical/cabaretmuziek. Het werd geschreven in de zomer van 2011 en na een hevig repetitieproces voor het eerst op de ‘planken’ gebracht in een geïmproviseerd theater (een garage) in april 2012. Dit pionierswerk kreeg veel positieve feedback en al snel groeide het idee om het stuk opnieuw te brengen, maar ditmaal met meer middelen. Vzw Karthago nam deze productie onder haar vleugels en hoopt op die manier Vlucht opnieuw te laten vliegen in oktober 2013.

 

http://www.vzwkarthago.com/vlucht.html

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Trefwoorden: , ,