EduDivers, kenniscentrum voor onderwijs en seksuele diversiteit, deed eind januari haar onderzoek naar homofobie en stereotype opvattingen over homoseksualiteit onder jongeren presenteerde. Vandaag komen het SCP en EenVandaag met cijfers over homo-acceptatie naar buiten en is de top over de internationale homo-emancipatie in Den Haag begonnen.
Het rapport van het SCP en het onderzoek van EenVandaag wijzen op een probleem met ‘leren samenleven’ met mensen die een andere seksuele identiteit hebben en dit ook willen uiten. Dit wordt onderstreept door bijvoorbeeld het lage cijfer over ‘uit de kast kunnen komen’. Deze uitkomsten bevestigen de trend die EduDivers eerder in haar steekproef heeft waargenomen. Uit de rapporten die vandaag verschenen blijkt dat 50-80% van de jongeren zich onzeker voelt over twee zoenende jongens of twee zoenende meisjes of dat afwijst. Slechts 5% van de homo- of lesboleerlingen durft in het openbaar uit de kast te komen. 56% van de jongeren hebben hun gedrag wel eens aangepast om negatieve reacties op hun geaardheid te voorkomen. Peter Dankmeijer, directeur van EduDivers: “Bij dat laatste moeten we aan veel meer denken dan alleen aan zoenen in het openbaar. De opmerkingen van de scholieren maken glashelder dat afwijken van jongens- of meisjesachtig normgedrag tot grote weerstand leidt onder pubers. ‘Mietjes’ of ‘manwijven’ moeten ze niet.”


Enkele opvallende uitkomsten van de steekproef van EduDivers:


Tweederde van de middelbare scholieren houdt afstand van homoseksuele medeleerlingen of voelt zich onzeker over contact met hen.
32% wil in de pauze niet naast een homoseksuele klasgenoot zitten.
Slechts een derde vindt homoseksualiteit “een natuurlijke seksuele oriëntatie”.

Aanpak
In reactie op de cijfers die het SCP en EenVandaag vanochtend brachten wordt door velen gepleit voor specifieke aandacht voor homo-acceptatie op scholen. Sinds december is voorlichting over seksuele diversiteit verplicht onderdeel van de kerndoelen geworden. Daarnaast is het Ministerie van OCW bezig met een plan om scholen te verplichten pesten gericht aan te pakken. Maar scholen hebben al een bomvol takenpakket en zijn terughoudend in het toevoegen van nog meer verplichtingen. Maar er is een aanpak waarmee 2 vliegen in 1 klap kunnen worden geslagen.

MijnID
EduDivers heeft samen met haar partners in de landelijke Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit de MijnID campagne ontwikkeld. MijnID staat voor ‘Mijn Identiteit’, een programma gericht op identiteitsontwikkeling bij kinderen en dan vooral de ontwikkeling van hun seksuele identiteit. Middels deze campagne worden op scholen MijnID-ambassadeurs geworven die zich sterk maken voor een veilig schoolklimaat met ruimte waarin ieder kind zichzelf kan zijn. Sociale vaardigheden ontwikkelen, van elkaar leren en je veilig voelen is onmogelijk in een intolerante omgeving. Dankmeijer: “Niet alleen ‘mietje’ of ‘pot’, maar ook ‘homo’ en ‘lesbo’ worden gebruikt om te schelden. Dat op zichzelf maakt ervoor uitkomen dat je homoseksueel bent tot een zeer beladen stap. En helemaal tijdens de puberteit, wanneer jongeren gierende hormonen hebben, onzeker zijn en vooral niet op willen vallen als ‘abnormaal’. Juist dan moet de school er alle energie insteken om te zorgen dat deze kinderen leren hoe ze hier respectvol en veilig mee omgaan. Want, als iedereen ‘gedwongen’ wordt om gemiddeld te zijn, is er uiteindelijk voor niemand ruimte om zijn of haar eigen identiteit te ontwikkelen.”

‘Jezelf zijn op school’
Op sommige plaatsen in het land draaien reeds pilot-projecten die gebaseerd zijn op de MijnID-aanpak. De campagne ‘jezelf zijn op school in Leiden’ is een speciaal op Leiden toegesneden programma voor veiligheid op school. Het heeft de veiligheid rondom sociale verschillen als insteek en seksuele diversiteit als focus. In dit kader wordt op 19 juni een MijnID Onderwijscafé gehouden bij het ROC Leiden, Bètaplein 18. Docenten, ouders en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om aanwezig te zijn.

Nog enkele andere cijfers uit het EduDivers onderzoek
15% vindt homoseksualiteit “een seksuele afwijking”.
Een derde van de leerlingen zegt dat homoseksualiteit niet algemeen acceptabel is.
22% stelt dat homo’s en lesbiennes niet welkom zijn op school.
22% zegt dat openlijk homoseksuele leerlingen gepest zouden worden.
Een op de vijf zou geen vriendschap sluiten of huiswerk maken.

Homo’s zijn niet welkom in/op:
Thuis (40%)
Cafés en bars (37%)
Vriendengroep (33%)
Internet (31%)