Jong & HiB is verhuisd

Op de algemene vergadering van 4 december 2012 werd unaniem beslist dat  Jong & HiB haar samenwerking met het CGSO stop zet. Onze zetel werd verplaatst naar Ezelstraat 131 in Brugge. Mocht u communicatie richten naar ons oude adres, dan zal deze nog tot 8 maart worden doorgestuurd. Ook ons bankrekeningnummer is gewijzigd. Mocht u een gift gestort hebben zal deze automatisch terugkeren.

Activiteitenlokaal gezocht

Jong & HiB is op zoek naar een (gedeeld) activiteitenlokaal. We moeten kunnen beschikken over een plaats om een kast neer te zetten met onze holebi en transgenderboeken- en dvdcollectie. Mochten jullie ons daarbij kunnen helpen of een lokaal weten dat vrij is, stuur gerust een mail en dan gaan we het voorstel bekijken.

De nieuwe gegevens zijn:

Jong & HiB vzw
Ezelstraat 131
8000 Brugge

BE44 9730 7932 7745

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Trefwoorden: