Afgelopen woensdag hebben 50 leerlingen uit Nederland, België, Estland en Italië een advies uitgebracht aan leden van het Europees Parlement over de aanpak met betrekking tot homopesten en stereotyperingen. Het advies is het resultaat van een intensieve brainstorm van de leerlingen gedurende de twee dagen daarvoor. Namens Nederland deed de GSA van UniC (Utrecht) mee.

De leerlingen constateerden dat er in hun land veel ruimte is voor verbetering van educatie, media en wetgeving. De leerlingen vinden dat pesten pijnlijke vormen aanneemt, met name in de sociale media, en zien dat dit mede leidt tot buitensluiting van LHBT docenten en leerlingen. Ze adviseren trainingen voor leerlingen en docenten over man/vrouw stereotypen en homopesten en willen een niet-stereotype beeldvorming van diverse soorten gezinnen en genders in de lesmaterialen. Wat betreft de media adviseren de leerlingen om films te ondersteunen die niet-stereotype beelden van gezin en gender laten zien, en een Europese mediacampagne met steun van celebrities als ambassadeurs. Wat betreft wetgeving roepen de leerlingen op om landen te stimuleren wetgeving over haatzaaierij in te voeren of ook toe te passen bij LHBT thema’s. Lees hier het hele advies.

“het is onze toekomst”

De leerlingen concluderen: “Dit is de samenleving waarin we leven, werken en oud zullen worden, waarom zou die niet een betere plaats moeten zijn voor iedereen? Het is onze toekomst. We hebben een visie voor een toekomst waarin verschillen ons verbinden, waarin verschillen onbelangrijk worden. Een toekomst waarin we het woord ‘gay’ niet langer toevoegen aan café, literatuur, clubs en huwelijk. Mensen worden geaccepteerd om wie en niet om wat zij zijn. We staan klaar om daarvoor te vechten”.

voice out

Raül Romeva i Rueda, de vice-voorzitter van de LGBT Intergroup van het parlement, zei in een reactie tegen de leerlingen dat de aangesneden onderwerpen uit het voorstel zo relevant zijn dat hij ze steeds in het achterhoofd zal houden en met de relevante organisaties zal uitwerken.
Voorafgaand aan het advies voor het Europese Parlement hebben de leerlingen in hun landen de schoolcampagne gewonnen voor het beste idee om hun scholen veiliger te maken voor LHBT leerlingen en docenten. In totaal deden 250 leerlingen mee aan trainingen in mensenrechten, gender stereotypen, seksuele diversiteit en media. Zij maakten video?s en voerden campagnes op hun school.
De internationale campagne heet Voice OUT en wordt gecoördineerd door de Provincie Rome. In Nederland hebben EduDivers en Transfysiko groepen leerlingen op vier scholen getraind en begeleid. De handleiding van Voice OUT is inmiddels gratis beschikbaar zodat schoen dit inspirerende burgerschapstraject ook zelf kunnen inzetten. EduDivers biedt begeleiding aan bij het uitvoeren van de lessenserie/campagne.