Horen holebi’s in het museum?

De Brugse binnenstad lijkt wel op een openluchtmuseum. Maakt dat van zijn inwoners dan ook museumstukken die cultureel beschermd moeten worden?

In Berlijn bestaat al 25 jaar een homomuseum waarin een permanente tentoonstelling de historie schetst van de homoseksueel en de holebibeweging. Amsterdam heeft al budget voorzien om in het centrum een homomuseum te openen, maar de locatie is er nog niet. Homo klinkt heerlijk zwoel bij de Duitsers en het Schwules Museum mag dan ook iets buiten het centrum liggen, toch is het de moeite waard om het prikbordmuseum te bezoeken.

Het begon met een tijdelijke homotentoonstelling dat uitgegroeid is tot een museum dat niet alleen hommage brengt aan iconen als Oscar Wilde en Marlene Dietrich, maar het museum heeft een archief van elk krantenknipseltje en tv-programma dat in de Duitse media is verschenen. Een bibliotheek vergelijkbaar met RozaDoc en het archief Stichting Susan Daniel in ons land. Het museum in Duitsland is het oudste homomuseum ter wereld en kreeg twee jaar terug voor het eerst subsidie om de collectie te kunnen uitbreiden en behouden. Het museum in Berlijn lijkt dan ook niet op een onderhouden gebouw, maar blinkt uit in een creatief en alternatief sfeertje van schoolprikborden, klemspotjes en gefotokopieerde naambordjes. Vorig jaar opende in het Castro, San Francisco – het kloppend hart van de moderne homobeweging – ook een homomuseum. Zij dreven voldoende sponsors binnen om er een gelikt en actueel museum van te maken. Jong & Holebi in Brugge vond de tijd rijp om er een kijkje te gaan nemen in Berlijn en een Vlaamse versie te realiseren.

Ondanks het ontbreken aan subsidies voor dit project, zijn we trots dat wij het eerste Holebimuseum mogen voorstellen. Het project is iets minder groots dan we van plannen waren, maar zeker en vast de moeite. Het is een mobiele tentoonstelling met zes informatieve panelen die de geschiedenis van de holebi vanaf klassieke oudheid tot nu in woord en beeld brengen. Op elk paneel zijn er verwijzingen naar holebiliteratuur en films, zodat de bezoeker meer informatie kan sprokkelen als hij of zij dat wenst.

We hopen dat binnenkort bibliotheken en tijdelijke tentoonstellingsruimtes in Vlaanderen het museum naar zich toehalen aan een gunsttarief. We hebben alvast een nieuw subsidiedossier ingediend voor soortgelijk vervolg te kunnen realiseren. Deze twee aanvullende hoofdstukken, waarvan we de inhoud voorlopig nog geheim houden, willen we graag uitbreiden met voorwerpen met een iconische waarde.

Om al een hint te geven. Als in Amsterdam het Internationaal Gay & Lesbian Museum er komt, dan is een van deĀ  topstukken het beroemde Amsterdammertje (een dildo in de vorm van een stadspaaltje met het stadsembleem) waarvan 21 cm verdween in Mr. Gay Eindhoven ’82.

Download de flyer met technische eigenschappen en huurprijs

Wil je naar aanleiding van dit project het vervolg steunen?

Dat kan door het storten van een gift op rekeningnummer 068-2393041-78 op naam van Jong & HiB vzw o.v.v. “gift holebimuseum” en dan houden we u op de hoogte. Bent u een bedrijf? Dan kunt u ook adverteerruimte kopen.