Vorming: omgaan met diversiteit

Overal kom je in contact met een variatie aan mensen: op school, op het werk, in je contacten met klanten…
Hoe ga je om met die diversiteit?
Hoe kom je tot goede afspraken en heldere communicatie?
Nielsen Vermont (vormingswerker bij deSOM) zet je in een interactieve cursus op weg naar interculturele communicatie.
maandagen 5, 12 en 19 maart
van 19u30 tot 22u00, in het Vormingplushuis
bijdrage: 12 euro

 

Vooraf inschrijven bij Vormingplus, met code 12-121
[email protected] – www.vormingplus.be/brugge – 050 33 01 12
organisatie:
Diversiteitsdienst Brugge, DeSom vzw, Vormingplus, Meldpunt discriminatie

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Trefwoorden: , ,