Transgenderbeweging verder uitbouwen

T-Jong, T-werkgroep en çavaria bundelen de krachten om de transgenderbeweging verder uit te bouwen. We bevragen de noden van transgenders én hun omgeving. Bovendien koppelen we hieraan direct de vraag of mensen zich willen engageren in een groep  voor ouders van transgenders, getuigenissen willen doen, politiek werk willen doen enz. We hopen hiermee gelijkgestemden samen te brengen en zo de transgenderbeweging een echte boost te geven. Stuur de link gerust door!

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)