Jong & Holebi in Brugge

website is gesloten

Jong & HiB, opgericht in 2002, was actief als vzw tot mei 2018. In een gewijzigd sociaal landschap voor jongeren leek de rol van onze vereniging overbodig geworden. Doorheen de jaren moesten labels van 'homofilie' 'homoseksueel' 'holebi', 'holebitrans' de lading (blijven) dekken, maar de meeste verenigingen kwamen tot inzicht dat jongeren liefst labelloos door het leven stappen en via hun gangbare sociale contacten zichzelf leren ontdekken. Sociale netwerken vangen jongeren op die worstelen met hun of haar seksueel zelfbeeld. Ondanks dat er nood blijft aan échte sociale contacten en gesprekken op een neutraal terrein, zeker voor wie moeilijk sociaal contact legt, is het een grote uitdaging voor specifieke jongerenwerkingen om vrijwilligers en nieuwe instroom van leden te bereiken. Omdat dit teveel energie nam als vrijwilligers uit onze dagelijks leven, hebben we besloten om er een punt achter te zetten

Jongeren met vragen kunnen terecht bij 'nieuwe' labelloze Lumi telefoon www.lumi.be

Wachtwoord vergeten