Boek: Eekhrn zkt eekhrn

David Sedaris blinkt in deze bundel opnieuw uit door zijn karakteristieke mix van humor en compassie. Hoewel de personages ditmaal stammen uit het dierenrijk, vertonen de situaties en lotgevallen van deze dieren een onlosmakelijk verband met de waanzin van het alledaagse mensenleven. In ‘De pad, de schildpad en de eend’ klagen drie vreemde vogels over bureaucratische toestanden in het bos, in ‘Hello Kitty’ heeft een cynische kat moeite om de opgelegde sessies bij de Anonieme Alcoholisten uit te zitten, en in EEKHRN ZKT EEKHRN wordt een liefdespaar bruut uit elkaar gedreven door bevooroordeelde familieleden.

eekhoorn zoekt eekhoorn, een klein bestiarium David Sedaris 126p. | paperback | 2010

http://www.davidsedaris.nl

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Trefwoorden: