Empowerment (Nederland) pleit voor een meer onderbouwde benadering van HLBT-emancipatie in het onderwijs. In samenwerking met de Hetero-Homo Onderwijsalliantie organiseert Empowerment daarom op 8 oktober een minisymposium “Meer dan een lesje”. Op deze dag verandert Empowerment ook van naam en organisatievorm: de rechtsvorm wordt een stichting en de naam wordt EduDivers.

homo-emancipatie = voorlichting?

Bij HLBT (homo, lesbisch, biseksueel, transgender) emancipatie in scholen denkt men al snel aan het geven van een les over homoseksualiteit. Na ruim vijftien jaar werk van Empowerment/EduDivers, het kenniscentrum onderwijs en seksuele diversiteit, blijkt dat een wezenlijke verandering op scholen meer vergt dat incidentele (gast)lessen. Inmiddels is er veel meer bekend over hoe we dit kunnen realiseren. Voorlichting is naar alle waarschijnlijkheid een effectief middel, maar sommige voorlichting is meer effectief dan andere. Daar weten we nog te weinig over. En op school moet meer gebeuren: inbedding in seksuele vorming, een doorlopende leerlijn rond burgerschap, een goed veiligheidsbeleid dat met specifieke aandacht voor HLBT-jongeren en personeel wordt uitgevoerd. Maar wat er precies moet gebeuren en hoe we scholen overtuigen van de noodzaak van specifieke aandacht voor seksuele diversiteit blijft, ondanks diverse good practices , nog steeds een belangrijke vraag! .

discussie over effect

De discussie over een systematische aanpak en over wat echt werkt, blijft in Nederland achter bij de wetenschappelijke stand van zaken. Methoden en beleid blijven nog relatief oppervlakkig en zouden baat kunnen hebben bij een discussie over onderbouwing, specifieke doelen en uitwerking. EduDivers brengt, via haar internationale vereniging van voorlichters en trainer GALE, ook internationaal in kaart welke methoden al op effect zijn onderzocht. Er wordt samengewerkt met UNESCO om de internationale richtlijnen rond seksuele vorming aan te scherpen.

minisymposium

Het minisymposium vindt op 8 oktober van 13 tot 17 uur plaats in Den Haag. De middag is bedoeld om de discussie los te maken over de vraag in hoeverre we op dit moment effectief werken en hoe we deze effectiviteit kunnen vergroten. Hiervoor heeft EduDivers zes Nederlandse experts op het gebied van onderwijs, voorlichting en HLBT-emancipatie uitgenodigd om hun kennis en ervaring met u te delen.
Aan het eind van de middag zal Empowerment haar nieuwe naam “EduDivers” presenteren en u kennis laten maken met een drietal veelbelovende nieuwe methoden.
Deelname aan het symposium is gratis en u kunt uw deelname bevestigen door u in te schrijven op: www.empower-ls.com/producten/studiedagen/edudivers_minisymposium_meer_dan_een_lesje