Op 2 oktober heeft de directeur-generaal van de UNESCO, Koïchiro Matsuura, het verzoek goedgekeurd van in de Nederland opgezette Wereldwijde Alliantie voor Voorlichting over Homoseksualiteit (GALE). GALE is de eerste homo-emancipatie-organisatie die een formele samenwerkingsrelatie met UNESCO mag aangaan. De Nederlandse regering speelde een belangrijke informele rol bij het bepleiten van deze status.
operationele betrekkingen

GALE heeft UNESCO gevraagd om het aanknopen van een operationeel partnerschap. UNESCO kent twee soorten van samenwerkingsrelaties: formele relaties en operationele relaties. Als operationele partner zal GALE worden gevraagd bij te dragen aan samenwerking op vier themas en daarin bij te dragen aan de UNESO doelen. De resultaten zullen worden geëvalueerd in een zesjaarlijks UNESCO-rapport. De Raad van Bestuur van UNESCO zal in april 2010 worden geïnformeerd over het besluit tot samenwerking met GALE.
Organisaties die een formele status bij UNESCO willen krijgen, moeten eerst operationele status hebben en hun nut daarin hebben bewezen. Alleen internationale niet-overheidsorganisaties kunnen partner zij van UNESCO. De procedure om operationeel partner te worden heeft in het geval van GALE ruim een jaar in beslag genomen.
wereldwijd netwerk vanuit nederland

GALE, de Global Alliance for LGBT Education (LGBT staat voor Lesbian, Gay, Bisexual en Transgender) is in 2005 opgezet door Empowerment, het Nederlandse kenniscentrum voor homo-emancipatie in het onderwijs. Empowerment gebruikt haar winst en een groot deel van de loonkosten van haar directeur voor nieuwe en innovatieve projecten. In de periode 2003-2005 investeerde Empowerment in het opzetten van een wereldwijd netwerk van voorlichters en trainers over seksuele diversiteit. In 2005 besloot de ontwikkelingsorganisatie HIVOS het initiatief voor 4 jaar te ondersteunen, waardoor de vereniging stevig kon groeien. GALE heeft nu 350 leden, een bestuur met voorlichters/trainers uit alle continenten en heeft projecten in Azië, Afrika en Latijn Amerika. In Europa bestaat een strategiegroep, maar wordt nog gezocht naar financiering van diverse projecten.
samenwerkingsthemas

GALE wil samenwerken op vier themas: onderzoek naar mensenrechten en seksuele voorlichting, docententraining, op internet gebaseerde kennisuitwisseling en interculturele dialoog. Het opnemen van homoseksualiteit en transseksualiteit in onderzoek naar seksuele voorlichting is erg belangrijk om regeringen en opvoeders ervan bewust te maken dat die kwesties echt spelen en van belang zijn om aan te pakken. GALE werkt momenteel aan het ontwikkelen van een internationaal model voor effectieve training van docenten rond “seksuele diversiteit”. Het ontwikkelen en delen van kennis binnen GALE gebeurt vooral op een virtuele manier door een interactieve website waar alle leden van GALE artikelen kunnen plaatsen en in virtuele werkgroepen samenwerken. GALE wil met UNESCO samenwerken om dit verder te verbeteren en uit te breiden naar e-learning. UNESCO streeft ernaar om tolerantie, respect, wederzijds begrip en belangstelling te bevorderen door middel van door culturele uitwisseling. Hoewel homoseksualiteit en transseksualiteit soms overkomen als privékwesties, blijkt in de praktijk toch vaak dat er sprake is van een serie lokale subculturen en botsingen tussen de hetero cultuur en sommige homosubculturen. GALE zal de discussie hierover in reguliere interculturele dialogen gaan aanzwengelen.
voordelen van de samenwerking

Het officieel hebben van een samenwerkingsrelatie met UNESCO heeft een aantal duidelijke voordelen. GALE zal voortdurend op dxe hoogte worden gehouden door UNESCO van ontwikkelingen, de vereniging zal worden uitgenodigd als waarnemer op plenaire vergaderingen van UNESCO, en ook op vergaderingen van diverse UNESCO commissies en werkgroepen. GALE mag ook gaan deelnemen aan het overleg van aan UNSCO gelieerde niet-overheidsorganisaties en kan in aanmerking komen voor concrete samenwerkingsprojecten en financiering daarvoor.
Meer info?

The Global Alliance for LGBT Education
Gepost op 15 november 2009 om 22u37