“De voorgestelde nieuwe werkwijze van de onderwijsinspectie zal ten koste gaan van de aandacht voor homodiscriminatie en voor het schoolklimaat in het algemeen”. Dat zegt Peter Dankmeijer, directeur van Empowerment Lifestyle Services, kenniscentrum seksuele diversiteit in het onderwijs over de controverse die in het Nederlandse parlement is ontstaan over de nieuwe werkwijze.

De coalitiepartijen in de Tweede Kamer zijn het oneens met de voorgestelde nieuwe manier van controle van scholen door de Inspectie voor het Onderwijs. In de voorgestelde nieuwe inspectiewijze krijgen zwakke scholen meer aandacht ten koste van zogenaamde sterke scholen. In plaats van schooldirecteuren zullen voortaan de schoolbesturen moeten aantonen dat het onderwijs op orde is. Op scholen waar problemen zijn, zal het toezicht worden verscherpt. De inspectie gaat pas onderzoek doen als sprake is van risico’s, of na “signalen van ouders, de media en docenten”.

Volgens Empowerment heeft de inspectie in de afgelopen jaren, naast aandacht voor ‘harde’ schoolprestaties, meer aandacht besteed aan het schoolklimaat. Omdat het minder makkelijk is om schoolklimaat te meten, heeft dit veel hoofdbrekens gekost. Scholen hangen hun vuile was op dit punt niet graag buiten.

Dit is extra duidelijk als het gaat om pesten en (homo)discriminatie. In 2003 ontwikkelde de inspectie daarvoor in samenwerking met Empowerment Lifestyle Services richtlijnen. In de inspectiegesprekken bleek het echter niet makkelijk te zijn om de vragen over omgangsvormen, laat staan homoseksualiteit, te stellen of er een onderbouwd antwoord op te krijgen. Uit schoolbegeleiding door Empowerment blijkt dat de meeste schooldirecties serieus denken dat er geen (homo)discriminatie op hun school voorkomt. De signalen ontgaan hen bijna volledig. Naar verwachting staan schoolbesturen nog verder van de dagelijkse werkpraktijk.

Dankmeijer: “Homodiscriminatie en minder fraaie omgangvormen komen ook voor op zogenaamde sterke scholen. De nieuwe eisen aan de inspectie zullen een afstandelijke en technocratische werkwijze tot gevolg hebben. De ingezette aandacht van de inspectie op omgangsvormen, de kwaliteit van het schoolklimaat en radicalisering zullen zo verwaarloosd worden. Die aspecten zijn alleen te inspecteren door te gaan observeren. Ze zijn te belangrijk om er alleen aandacht aan te besteden als de zaak escaleert en er signalen komen van de ouders en media.”
Gepost op 3 september 2007 om 11u03