Salto-Youth is een Europees netwerk van acht onderzoekingscentra rond jeugdwerk en vorming, gesitueerd binnen het Jeugdprogramma van de Europese Commissie. Het Belgische bureau heeft vorig jaar het diversiteitsproject Ik & De Wereld van Jong & HiB opgemerkt.

Het project Ik & De Wereld bestond uit een carrouselactiviteit van vijf doe-opdrachten rond seksuele geaardheid, racisme, steaming, vreemde culturen en man/vrouw zijn (gender). De activiteit vond meermaals plaats in reguliere jeugdbewegingen van Brugge en omstreken, dankzij de steun van Jint vzw en Stad Brugge. Daarnaast was er ook een kadervorming gericht naar tolerantie binnen jeugdverenigingen en een feest “leve de wereld = viva el mundo” om het te vieren.
In de pas verschenen publicatie Over The Rainbow, een brochure gericht naar internationale jeugdwerkers betrokken bij holebi-thematiek, is het project Ik & De Wereld opgenomen als één van de drie praktijkvoorbeelden. En dat is een primeur in België.

Internationale projecten of projecten met een internationaal karakter kunnen zeer waardevol zijn voor de persoonlijke groei van jongeren, maar ook bijdragen tot het verwezenlijken van een toleranter klimaat ten aanzien van een onzichtbare doelgroep. Onzichtbaar, omdat je seksuele geaardheid niet van iemand kunt aflezen tenzij je uitkomt voor je geaardheid. In de brochure staan tal van interessante tips voor het opzetten van een eigen project, zoeken van een internationale partner of organisaties waar je terecht kan voor tips en financiering. Het wekt de belangstelling om op internationaal vlak iets uniek te realiseren.

De activiteit van Ik & De Wereld kan door jeugdorganisaties of scholen aangevraagd worden, mits een vergoeding omdat het buiten het project valt.
Volgend jaar heeft Jong ≈ HiB een internationaal plan, en is reeds met een buitenlandse partner in gesprek. De brochure Over The Rainbow kun je alvast gratis downloaden op www.salto-youth.net/OverTheRainbow

www.j-h.be/projecten