Be With Me

Vrijdag 17 maart, 19u45

In Be With Me komen drie verhalen samen waarin liefde, hoop en lotsbestemming centraal staan. Sam maakt in een chatroom kennis. Als ze elkaar ontmoeten, blijkt ze een meisje te zijn.

Regie: Eric Khoo – 93 min – Singapore – 2005

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Trefwoorden: