Eindelijk is hij er : de nieuwe website !

Welkom op de gloednieuwe website van Jong&HiB ! Het aantal pagina’s werd flink omhooggetrokken, de informatie veel meer uitgebreid, en er zijn nu nóg meer toeters en bellen. En om alles veel overzichtelijker te maken dan vroeger, werd er speciale aandacht geschonken aan de navigatie en gebruiksvriendelijkheid. Zet je dus maar goed in je stoel, neem een ergonomische houding aan, en klikken maar !!..
Speel je reacties en lofbetuigingen hier kwijt 😉 !

Gepost op 3 maart 2006 om 22u40

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Trefwoorden: