Op donderdag 20 november herdenkt men wereldwijd alle slachtoffers van transfoob geweld van het afgelopen jaar. Specifiek voor België focussen we ook op de hoge zelfdodingscijfers bij transgenders en klagen we de maatschappelijke en wetgevende discriminatie tegenover transgenders aan.

Om 13u30 houden we een ballonmoment met Leuvense jongeren op het Martelarenplein aan Het Depot in Leuven. We geloven erin door jongeren via educatie te leren omgaan met gender en transgender, een betere maatschappij te creëren voor transgenders en gendervariante personen.

Op dit ballonmoment zal de Leuvense schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani en schepen van Gelijke Kansen en Diversiteit Denise Vandevoort aanwezig zijn, die dit project mee ondersteunen.

Studente van jullie groepen die deze dag vrij hebben zijn uiteraard ook welkom om deel te nemen.

Om 19u starten we dan met een mars door Leuven, vertrekkend van het Holebihuis Vlaams-Brabant, met adres te Diestsesteenweg 24. Deze mars loopt onder het station door en over de Bondgenotenlaan tot aan het Rector De Somerplein, en dit onder politiebegeleiding.

Wij willen jullie hier graag op uitnodigen om zo de steun te tonen aan transgenders en gendervariante personen in België en wereldwijd vanuit de gehele maatschappij.

Vecht samen met ons voor betere rechten en maatschappelijke aanvaarding voor transgenders!

Vlaggen, spandoeken en geschreven boodschappen zijn toegelaten, maar let wel dat dit als een stille mars wordt beschouwd.

Omstreeks 19u30, direct volgend op de mars, start de herdenking zelf op de trappen naar de fietsenstalling onder het Rector De Somerplein.

Op het programma staan enkele speeches, een gedicht van de verontwaardiging dat dieper in gaat op de zelfdodingscijfers, een getuigenis die gaat over maatschappelijke discriminatie en een aanklacht tegen wetgevende discriminatie, een minuut stilte gevolgd door een lied van hoop.

Achteraf is er nog mogelijkheid om na te praten in het Holebihuis bij een hapje en drankje met een klein optreden.

Een belangrijke doelstelling van onze organisatie is om dit onder de aandacht van de media te brengen en zo de gehele maatschappij te bereiken. Mochten jullie contacten hebben binnen de media, aarzel dan zeker niet hen aan te spreken om verslag te doen van dit ballonmoment, mars en herdenking.

Uw deelname hierin is eveneens van belang, want hiermee stralen jullie als organisatie mee vertrouwen en verantwoordelijkeheid uit naar de transgenders en gendervariante personen in België.

Transgenderday