Neem deel aan een onderzoek over schoonheidsidealen

Onderzoek naar media, schoonheidsidealen en (zelf-)objectivering bij holebi-jongvolwassenen

Masterstudent Communicatiewetenschappen Tim Meuleman werkt aan een onderzoek voor zijn afstudeerthesis. Jij kunt hem helpen door de enquête in te vullen.

Het onderwerp van zijn thesis is ‘media en schoonheidsidealen bij holebi-jongvolwassenen’. Om het onderzoek hiernaar uit te kunnen voeren, is het nodig dat zoveel mogelijk personen deze vragenlijst invullen. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 5 tot 10 minuutjes. Er zijn geen goede of foute antwoorden mogelijk en deze enquête is volledig anoniem. Hopelijk zou u mij hiermee willen helpen zodat dit onderzoek kan slagen.

Ga naar de vragenlijst

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Trefwoorden: