Man in the Mirror

eerste affiche

‘Man In The Mirror’ is een remake van een schoolvoorstelling uitgevoerd door het Izegems Life Danscenter. Een semipro dansvoorstelling met verschillende dansstijlen van ballet tot hip hop, modern tot stijldansen.

Geen woorden van Oscar Wilde, maar wel een platonische relatie tussen de mannelijke hoofdrolspelers komt uitgesproken naar voren. Het verhaal van de jachtige Narcissus die de liefde van anderen afwees; de bakermat waaruit alle Europese kunst voortvloeit.

Waar?

Sint-Jorisstraat 62, 8870 Izegem

www.lifedanscenter.be

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Trefwoorden:


Comments are closed.