In België veroordeelt ook het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de Oegandese anti-homowet. “Het feit dat die wet goedgekeurd is, vinden wij zeer ernstig”, zegt woordvoerster Tine Van Valckenborgh. Het CGVS zal bij asielaanvragen door Oegandese homoseksuelen te werk gaan zoals anders. “Wij beoordelen elke asielaanvraag apart, onder andere op geloofwaardigheid, en toetsen die aan de situatie in het thuisland. Wij houden dus rekening met de situatie in Oeganda”, besluit Van Valckenborgh. (bron; De Morgen/Belga)

WISH vzw (Werkgroep voor Internationale Solidariteit met LGBT*), steunt de oproep van de Oegandese coalitie om op alle mogelijke manieren actie te voeren en de druk op de ketel te houden. De situatie in Oeganda is zeer gespannen nu de anti-homowet van kracht is. Voor de veiligheid van de LHBTgemeenschap is een volgehouden internationale aandacht en veroordeling van de wetgeving cruciaal. Zij hebben een dozijn gewenste acties opgericht hoe je kunt helpen:

 1. Demonstreer overal ter wereld tegen de anti-homowet en voer krachtige actie. (voorbeeld via social media)
 2. Vraag met aandrang aan multinationals die actief zijn in Oeganda om stelling te nemen.
 3. Verspreid verklaringen waarin de regering van Oeganda wordt veroordeeld en andere wereldleiders en regering worden opgeroepen tot actie en stellingname.
 4. Verzoek uw eigen regering de ambassadeur terug te roepen voor strategisch overleg.
  Alle adresgegevens om uw brief te richten vind je terug op http://www.ugandamission-benelux.org/
 5. Dwing buitenlandse leiders tot publieke veroordelingen bij alle mogelijke gelegenheden.
 6. Overtuig beroemdheden en mediafiguren tot het veroordelen van de wet.
 7. Vraag hulporganisaties positie te kiezen en de wet te veroordelen, inzonderheid internationale organisaties die werken rond aids/hiv. Bijvoorbeeld: USAID, Pepfar, CDC, Global fund e.a.
 8. Werk samen met elke mogelijke niet-LHBT-partnerorganisaties die in in Oeganda actief zijn om de effecten van de huidige wetgeving te keren en hen het inzicht bij te brengen dat de wet raakt aan het actiedomein van elke vrije vereniging.
 9. Vraag international aandacht voor corruptie, mensenhandel, landroof, gebrekkige volksgezondheid, censuur en de nieuwe drastische wet op de openbare orde om de aandacht te richten op de reële problemen wat écht in het belang van de bevolking is.
 10. Breng religieuze leiders ertoe standpunt in te nemen en verklaringen de wereld in te sturen die oproepen tot tolerantie en inclusiviteit.
 11. Lever een bijdrage op financieel of technisch vlak of door uw eigen inzet aan de werkzaamheden van de coalitie en de LHBT-groepen in Oeganda. Er is nog een lange juridische weg te gaan voor het grondwettelijk hof, daarbij is alle hulp welkom.
 12. Stop niet met helpen. De coalitie is er geen voorstander van om budgetten van ontwikkelingssamenwerking te schrappen, maar zal zich niet verzetten als landen deze beslissing nemen.

*LHBT = Lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders.