De uil van Athena: I Am A Woman Now

In ‘I Am A Woman Now’, vanavond te zien in ‘De uil van Athena’, portretteert de voortreffelijke Nederlandse documentairemaker Michiel van Erp vijf transseksuelen op leeftijd: geboren jongens die zich in de jaren vijftig, zestig en zeventig van de vorige eeuw tot vrouw lieten ombouwen in een schimmige kraamkliniek in Casablanca.

Meer info

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Trefwoorden: