Homofobie en geweld

Voor veel homo’s, lesbo’s en bi’s is het niet altijd makkelijk om open over je seksualiteit te zijn. Sommige jongeren worden uitgescholden of krijgen zelfs te maken met geweld. Kijk hier hoe anderen daar mee omgaan.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Trefwoorden: