De provincie Limburg heeft 10.000 nieuwe brochures rond intimiteit en seksualiteit bij ouderen laten drukken. Bedoeling van ‘De liefde maakt een klein bed groot‘ is komaf te maken met de negatieve stereotypen omtrent seksualiteit bij ouderen.

Er heersen nog steeds negatieve stereotypen rond seksualiteit bij ouderen, waardoor het lijkt of seksualiteit op latere leeftijd niet bestaat of ongewoon is. Volgens de provincie Limburg blijft echter de behoefte aan intimiteit en seksualiteit aanwezig, ongeacht de leeftijd.

Taboe doorbreken
Vandaar dat de deputatie uitpakt met een nieuwe brochure ‘De liefde maakt een klein bed groot’ om het
taboe rond seksualiteit en intimiteit bij ouderen te doorbreken. De brochure bestaat uit twee delen. Het eerste deel heet ‘Liefde, een leven lang’ waar professor en klinisch ouderpsycholoog Luc Van de Ven vanuit zijn professionele ervaring zijn visie geeft op intimiteit en seksualiteit. Zo heeft hij het onder meer over de factoren die seksualiteit beïnvloeden en de lichamelijke veranderingen. Daarbij kreeg Van de Ven de hulp van Lien Van Assche, die mee dit deel uitwerkte.

Het tweede deel kreeg de titel ‘Seksualiteit voor altijd’ mee. Lara Vesentini werkte voor haar deel samen met een stuurgroep waar zowel de zorgverlening en de verenigingen van gepensioneerden aan deelnamen.

De prachtig samengestelde brochure, met ook een aantal handige adressen, kan je bestellen via het nummer 011 23 72 80  of via [email protected] .