Studente journalistiek Annelies Coutteau heeft volgende reportage gemaakt over holebi-jongerengroepen in Brugge.

Op stap met nieuwe Holebivereniging Punt Andere Lijn

Verschillende chauffeurs trachten zich een weg te banen door de drukke ochtendspits rond het Brugse plein ’t Zand. Hier en daar zie je wat verwonderde blikken, want het gebeurt niet elke morgen dat je honderden feestende jongeren kan aanschouwen terwijl je in de file aanschuift. Het is echter Dag van de Jeugdbeweging en dan trakteert Stad Brugge alle jeugdbewegingen op boterkoeken, warme chocomelk en optredens. Ook de leden van de net opgerichte holebi-jongerengroep Punt Andere Lijn (PAL) zijn vandaag aanwezig.

Het is voor iedereen wat wennen aan het vroege uur, zeker voor I.B. en T.D. die al van vijf uur aan het helpen zijn met de opbouw. Tegen zeven uur is bijna het volledige activiteitenteam van PAL er. Wanneer I.B. hen ziet benadruk hij dat PAL vandaag voor het eerst deel uit maakt van de stuurgroep en dat ze hier dus niet enkel zijn om mee te vieren met de andere jeugdbewegingen. “Het is onze taak is om op de veiligheid toe te zien, alcoholgebruik kan niet door de beugel.” L.B., A.V. en zijn studenten aan de Howest en lijken het een beetje moeilijk te vinden om de meegesmokkelde blikjes bier van hun leeftijdsgenoten in beslag te nemen.

Nog in kinderschoenen

Het groepje PAL’lers begeeft zich naar het podium waar om halfacht de optredens zullen starten. Hun T-shirts van Wel Jong Niet Hetero (WJNH) vallen niet echt op tussen al de scouts- en Chirohemden. Punt Andere Lijn wil met hun jongerenwerking evolueren naar een echte jeugdbeweging, maar vertegenwoordigt hier de overkoepelende vereniging WJNH. C.B. is de eerste en enige die een gloednieuwe PAL-patch op haar T-shirt draagt, maar in de toekomst zal elk lid die krijgen. Bestuurslid A.S.S. vindt het toch belangrijk dat zij erbij zijn op de Dag van de Jeugdbeweging: “Het is onze kans om het concept van Punt Andere Lijn in de groep te gooien, om te zien wat zij er van denken. Bovendien gaat ons activiteitenteam nu al zeer jeugdbewegingsgericht te werk. Zo organiseren wij bijvoorbeeld filmquizzen, highlandgames en droppings. We houden het bewust zeer laagdrempelig, de meeste activiteiten zijn gratis en iedereen kan eens langskomen zonder de verplichting om te blijven. Punt Andere Lijn is er ook niet alleen voor jongeren er zijn activiteiten voor de – 19 en voor de + 19 groep.”

We moeten er bij zijn vandaag”

Maar de werking van PAL stopt niet daar, er zijn ook de werkgroepen ‘onthaal’ en ‘praatcafé’. “Bedoeling van het onthaal is dat mensen een gesprek bij ons kunnen aanvragen en dat wij hen eventueel kunnen doorverwijzen. Het praatcafé, is een maandelijks evenement waarbij wij holebi’s de gelegenheid willen geven om elkaar in een losse sfeer te leren kennen. Momenteel staat alles nog in kinderschoenen, we moeten nog zien wat aanslaat, wat de noden zijn van holebi’s in Brugge, enzovoort. Er zijn nog heel wat vraagtekens”, zegt A.S.S..

Werelderfgoed en Rainbow Pride

Ondertussen staat de Brugse schepen voor Jeugd Martine Matthys op het podium. Schepen Matthys kondigt de jongelui van ’t Salon aan die een rap zullen brengen rond het thema van de Dag van de Jeugdbeweging ‘Armoede is een onrecht’. Jongerenwerking ’t Salon wordt georganiseerd voor maatschappelijk kwetsbare jongeren door het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW) van stad Brugge. Ook Punt Andere Lijn werkt met hen samen: “ Zowel met de diversiteitsdienst van stad Brugge en met het CAW Brugge, waaronder het Jongeren Advies Centrum en ’t Salon valt, is er een goede samenwerking. Wij zijn ook van plan om eens met Jong& Holebi in Brugge (Jong&HiB) rond de tafel te zitten om te overleggen hoe wij ons elk kunnen concentreren op onze sterke punten”, legt A.S.S. uit.

Jong&HiB is een vaste waarde onder de holebigroepen geworden. Nu is Jong&HiB een gekend platform voor holebi- en transgenderjongeren in Brugge en omstreken. In 2002 echter verrichtte Olivier Van Gierdeghom pionierswerk toen hij het plan opvatte om met een Brugs holebiproject te starten. “Mijn motivatie om een vereniging voor holebi’s op te richten, kwam vooral uit het idee dat er niets was in Brugge. Alle verenigingen waren op dat moment gestopt, en daarmee wil ik niet zeggen uitgedoofd, ze waren echt gestopt uit noodzaak. Ik heb dan een hoop affiches laten maken met de werktitel ‘Brugs Holebiproject’, die hebben dan overal uitgehangen en zo zijn er hier voor het eerst een achttal mensen samengekomen, vanuit de beslissingen die we toen genomen hebben is er drie maand later Jong&HiB gekomen.” Wanneer Van Gierdeghom ‘hier’ zegt bedoelt hij het adres waar tot voor kort het Centrum Voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding (CGSO) zat. Al sinds het prille begin loopt het verhaal van Jong&HiB samen met dat van het CGSO. “We hebben coaching gekregen vanuit het CGSO, een lokaal, het gebruik van de fax, kopieerapparaat,… op die manier konden wij onze subsidie van stad Brugge puur voor onze eigen werking gebruiken.”

De eerste holebiparade was een toertje rond de markt”

Van Gierdeghom legt uit dat er verschillende zaken waren die Jong&HiB wilden bereiken in Brugge. “Wij wilden een stadsplan voor holebi’s maken, dat is er uiteindelijk gekomen onder de naam ‘Gay In Bruges’, we wilden eveneens een filmfestival tot stand brengen, dat was moeilijk, maar we zijn er wel in geslaagd om een maandelijkse holebifilmavond in de Lumière te verwezenlijken. Een derde punt dat we wilden realiseren was het uithangen van de regenboogvlaggen. Ook dat is ons gelukt, al drie jaar op rij in de tweede week van mei, na de socialisten (lacht), kan je het holebisymbool op grote markt zien wapperen. Eerst leek dat nogal moeilijk, er werd ons gezegd dat zoiets in een werelderfgoedstad niet mogelijk zou zijn, maar je ziet… . Als laatste punt op de agenda was er nog het feit dat wij een parade wilden. Met de stad Brugge en alle andere holebiverenigingen zoals Goudou, Efetta, die ondertussen niet meer bestaat, en Omegagay, hebben we dan de Rainbow Pride kunnen verwezenlijken. Het eerste jaar was dat nog vrij onnozel een rondje rond de markt (lacht). Daarna zijn we uitgebreid naar ‘t Zand en het laatste jaar was van het station naar de markt via ‘t Zand.”

Brugge het dorp

Op datzelfde plein bereikt het feest een hoogtepunt wanneer de dj Justice ‘We are your friends’ oplegt. Samen met de vele andere jeugdbewegingen zingen de PAL’lers enthousiast het refrein mee. Een beetje later zullen de meesten richting school moeten vertrekken. A.S.S. zelf zal pas later aankomen, zij moet eerst haar tweeling van negen maanden wakker maken. “Samen met mijn vriendin ben ik nog maar net mama geworden, het is dus een zeer drukke periode voor mij. Toen ik zelf jonger was had ik nog vele vragen over de toekomst, daarom vind ik het ook goed dat Punt Andere Lijn ook activiteiten doet voor jongeren en ouderen samen. Een uitstap naar Six Flags en een barbecue in augustus liggen bijvoorbeeld al vast. Ik denk dat jongeren op die manier ook zien welke kant je allemaal kan uitgaan, ze zien een toekomstbeeld. Het grote voordeel is ook dat er geen enkele verplichting is, op zo’n activiteit kan je evengoed makkelijk ervoor kiezen om enkel in je eigen groep te blijven.”

Ik heb al veel holebigroepen zien opstarten en eindigen”

Van Gierdeghom beaamt dat er tegenwoordig in Brugge al veel veranderd is, wanneer een jongere een probleem heeft kan hij bij het CAW terecht, bij Jong& HiB en bij PAL. “Brugge staat open voor holebi’s, maar ik moet zeggen dat Brugge nog altijd een beetje denkt als een dorp (lacht). Het probleem is dat er nog altijd niet genoeg initiatieven zijn. Wij hebben vastgesteld dat je moet kunnen samenwerken met de stadsdiensten, anders lukt het niet. Onze voorgangers waren zeer gesloten groepen, je moest lid worden en lidmaatschap betalen, dat was veel te streng. Wij trachten ook zoveel mogelijk om op de agenda van iemand anders te staan door naar zoveel mogelijk kanalen te communiceren.” Van Gierdeghom heeft al veel holebigroepen zien opstarten en eindigen. Hij hoopt dat het met Punt Andere Lijn niet die richting zal uitgaan en ijvert dan ook voor een samenwerking. “In het gebouw van VZW CGSO hebben wij nog ruimte vrij voor andere verenigingen. Ik heb al vaak gezien dat er in het begin 120 mensen kunnen worden bereikt, daarna 60, 40 en dan wordt er eens een activiteit geannuleerd en uiteindelijk komt het er niet meer van. Volgens mij is steun en begeleiding voor beginnende organisaties onontbeerlijk.”

De meeste feestvierders zijn nu al naar de les vertrokken, enkele leden van PAL blijven nadien nog voor de opkuis. Het is ijskoud en nog veel te vroeg, maar ze zijn blij dat ze erbij waren. Straks volgt er nog een vergadering en dan kan de dag beginnen.

 

Bovenstaande versie van 21 november werd aangepast op 29 november op vraag van de auteur met verzoek van A.S.S. om opgenomen namen te fingeren.