Ik vermoed dat mijn cliënt worstelt met homoseksuele gevoelens. Moet ik dit zelf benoemen?
Mijn cliënte wil dat haar lesbische dochter ook in begeleiding komt, om haar te ‘genezen’.

Volgens recent onderzoek in Vlaanderen identificeert 8% van de bevolking zich als homo, lesbisch of bi. De kans dat u als hulp- of dienstverleners ooit een holebi cliënt voor u krijgt, is dus vrij groot. De seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit van de cliënt kan expliciet deel uitmaken van de hulpvraag, kan op de achtergrond aanwezig zijn of misschien niet aan de orde zijn. Het bieden van hulp- en dienstverlening aan holebi’s vraagt in elk geval om een (meer) specifieke aanpak.

De Provincie West-Vlaanderen biedt daarom in samenwerking met Gelijke Kansen in Vlaanderen en çavaria, de koepelorganisatie voor holebi’s en transgenderpersonen in Vlaanderen, een vorming aan professionelen uit de hulp- en dienstverlening. Tijdens de vorming krijgt u achtergrondinformatie over seksuele identiteit en nuttige praktijkoefeningen mee, waarop u kan terugvallen in uw dagelijks werk.

Programma

9u30 – 12u15:
Eva Dumon, vormingsmedewerker bij çavaria, geeft u een rondleiding in het theoretische luik van het concept ‘seksuele identiteit’. Ze doet dit onder meer aan de hand van actueel wetenschappelijk onderzoek, bestaande publicaties en methodieken.

12u15 – 13u15:
Broodjeslunch

13u15 – 16u:
In de namiddag gaat u zelf aan de slag, onder de deskundige begeleiding van zelfstandig trainer Ben Eyckmans. U kan oefenen, ervaringen uitwisselen, tips opdoen, vragen stellen, …

Praktisch

U kan kiezen tussen drie data:

Donderdag 27 oktober 2011, 9u30-16u, Provinciehuis Boeverbos, Brugge
of
Donderdag 10 november 2011, 9u30-16u, PNZC, Roeselare
of
Donderdag 1 december 2011, 9u30-16u, Provinciehuis Boeverbos, Brugge

Kostprijs: gratis
Alle deelnemers ontvangen gratis de map ‘gender in de blender’.

Inschrijven bij E [email protected] of T 050 40 35 46, met vermelding van:
(1) Naam + organisatie + functie
(2) Keuze datum

Let op: het aantal plaatsen is beperkt! U ontvangt een bevestiging na inschrijving.

Meer info?

Provincie West-Vlaanderen, dienst Welzijn
Bieke Depoorter
T 050 40 35 46
E [email protected]
W www.west-vlaanderen.be/gelijkekansen