Overgangsrituelen vormen een ideale hefboom om godsdiensten,
levensbeschouwingen en culturen dichter bij elkaar te brengen
Bent u geïnteresseerd in
• ons vormingsaanbod
• de tentoonstellingen
• een studiedag of een lezing
• …
Contacteer ons!
E-mail: [email protected] of Tel: +32 9 243 26 74
Neem ook een kijkje op:
http://soag.hogent.be/onderzoek/overgangsrituelen
Sociaal Agogisch Werk
HOGESCHOOL GENT
LID VAN DE ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT
Het onderzoeksproject Overgangsrituelen wil een bijdrage leveren aan het
vormen van een harmonieuze samenleving door de waardering voor de diversiteit
van alle mensen te benadrukken en tegelijk de gelijkenissen tussen mensen
aan te tonen.
Het is immers zo dat als men doorheen het anders-zijn van de andere het gelijke
van de eigen cultuur herkent, men meer open staat voor het anders-zijn
van anderen en andere culturen.
De leeftijdsgebonden overgangsrituelen vormen een ideale hefboom om verdraagzaamheid
tussen mensen te stimuleren. Het verwijzen naar het universele
van deze overgangsrituelen (wat mensen doen bij een geboorte, bij het
volwassen worden, bij huwen of partnerverbintenissen en tenslotte hoe mensen
met overlijden en de dood omgaan) zorgt voor (h)erkenning. Tegelijk
wordt het eigene van wat mensen doen in de context van hun cultuur, groep
e.d. getoond.
Het project Overgangsrituelen verzamelt informatie over overgangsrituelen in
diverse culturen, levensbeschouwingen en godsdiensten. Dit project focust op
het hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, katholicisme, orthodox christendom,
islam, vrijzinnig humanisme, Aborigines (Australië), Betamaribe (West-
Afrika), Inuit (Oost-Groenland), Kuna Indianen (Midden-Amerika). Deze informatie
werd gebundeld in het boek Overgangsrituelen en vormt de basis voor
de vormingen die we aanbieden rond het bevorderen van verdraagzaamheid.
Naast vormingen organiseren we ook tentoonstellingen, lezingen en studiedagen
op maat. Alle activiteiten hebben een centrale doelstelling: het creëren
van meer verdraagzaamheid.