Opleiding tot zorgkundige voor medewerkers uit de kansengroepen

 

Zoals u ongetwijfeld weet, en dagdagelijks aanvoelt, zijn vacatures voor zorgkundigen bijzonder moeilijk in te vullen. Anderzijds zien we dagelijks talent verloren gaan omdat mensen wel de competenties, doch niet de nodige attesten hebben om in de sector actief te blijven.
Concreet stellen we vast dat er dagelijks 10-tallen mensen binnen de provincie in de zorgsector actief zijn, via allerlei tewerkstellingsmaatregelen (activa, artikel 60, sine, wepplus, e.a.). Omdat deze medewerkers niet over de nodige diploma’s beschikken eindigt hun tewerkstelling vaak op het eind van het gesubsidieerd contract.

Via dit project willen VDAB, RESOC-SERR Zuid-West-Vlaanderen en Trefpunt Zorg (RESOC Brugge) de handen in elkaar slaan en u een uniek aanbod doen waarbij u medewerkers die in een precair statuut zitten en die de nodige competenties hebben een gratis opleiding tot zorgkundige kunt aanbieden. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële ondersteuning uit het Werkgelegenheids- en investeringsplan (WIP).

1. Centrale doelstelling
We willen via een proefproject medewerkers in een precair statuut (activa, artikel 60, …) de mogelijkheid geven om tijdens hun periode van tewerkstelling via alternerend leren hun attest van zorgkundige te behalen.
2. Aanpak
We gaan een geïntegreerd en praktijkgericht leerwerktraject opstarten voor maximum 15 mensen in Brugge en 15 mensen in Kortrijk. De lessen worden gegeven door Solidariteit voor het Gezin.
3. Doel
Voorkomen werkloosheidsval van medewerkers, die met een tijdelijk contract tewerkgesteld zijn (activa, art 60, …). We wensen deze mensen de kans te bieden tot het behalen van het attest ‘zorgkundige’ gedurende hun tewerkstelling in de zorginstelling. Nadien kunnen ze tewerkgesteld worden in een duurzame job in uw organisatie.
4. Praktisch
De opleiding die normaal voltijds 12 maanden duurt willen we deeltijds organiseren. Op die manier worden de theoretische lessen (670u) gespreid over 24 maanden. De stage (650u) kan voor 350u in de eigen voorziening gedaan worden en voor de andere 300u in de thuiszorg en/of residentiële zorg. Wanneer de theoretische lessen en stages doorgaan wordt onderling afgesproken met de opleidingsverstrekker en de deelnemende organisaties.
Via dit traject blijven de mensen sowieso deeltijds op de vloer. De andere helft van de tijd zijn ze ofwel naar de les, op stage bij een andere organisatie of lopen ze stage in de eigen voorziening.
Om het te concretiseren treft u een voorbeeld lessenrooster in bijlage.

5. Timing
• Juli: Geïnteresseerde organisaties nemen voor 15/7 contact op via onderstaande coördinaten.
• Juli-augustus: eerste indicatie geïnteresseerde organisaties en mogelijke kandidaten.
• September: infosessie en screening VDAB voor potentiële kandidaten.
• Oktober – november: per regio overleg met de opleidingsverstrekker en deelnemende organisaties voor concrete afspraken.
• December: start opleiding
6. Kandidaten
Wie komt hiervoor in aanmerking?
• Zoals hoger beschreven alle medewerkers die momenteel in een tijdelijk contract zitten en die bedreigd worden door werkloosheid (art. 60, activa, wepplus, sine, …).
• Die gemotiveerde medewerkers waarvan u denkt dat ze de nodige competenties hebben om in de sector/organisatie te werken. M.a.w. de eerste screening gebeurt door u als werkgever.
• De kandidaten krijgen vervolgens een toelichting door VDAB en de opleidingsverstrekker. Als ze nadien nog interesse hebben gebeurt er een screening door VDAB. Deze screening moet het mogelijk maken om potentiële aandachtspunten onder de aandacht te brengen. Het zwaartepunt van de screening zou echter op attitudes liggen.
Bijzondere voorwaarde
• De begeleiding van kandidaten naar randvoorwaarden zal zeer belangrijk zijn. Hiervoor kunnen jobcoaches of de maatschappelijk werkers (OCMW) worden ingezet.
7. Voordelen voor u als werkgever
• U zorgt voor een antwoord op het tekort aan zorgkundigen binnen de eigen organisatie.
• U biedt mensen die aankijken tegen een werkloosheidsval een kans op een job met toekomst.
• Deze investering is een reële win-win: uw vacature voor zorgkundige wordt door een kandidaat met grote motivatie en die vertrouwd is met uw organisatie ingevuld.
8. Voordelen voor de kandidaat
• De medewerker kan een attest verwerven voor tewerkstelling in een sector waarin men zich goed voelt.
• De medewerker kan doorgroeien op de werkvloer en staat met het attest een pak sterker op de arbeidsmarkt.

CONTACT
Opleiding regio Brugge: [email protected]  T 050 40 70 36