Sinds november loopt het Zzzip2 onderzoek, een grootschalige studie naar de levenskwaliteit van holebi’s in Vlaanderen. Deze studie wordt uitgevoerd door het Steunpunt Gelijkekansenbeleid in opdracht van de Vlaamse minster voor gelijke kansen, Pascal Smet.

Tot op heden namen ongeveer 2000 holebi’s deel aan de enquête. Van deze groep is slechts 2% ouder dan zestig jaar, maar ook de groepen 50 tot 59-jarigen (7%) en 40 tot 49-jarigen (15%) zijn ondervertegenwoordigd.

We willen bij deze dan ook een warme oproep plaatsen bij verenigingen die zich focussen op holebi’s ouder dan 40 jaar om hun leden te motiveren deel te nemen aan de enquête. Wij begrijpen dat er allerlei redenen kunnen zijn waarom het deelnemersaantal relatief laag is, maar het is natuurlijk bijzonder jammer dat een belangrijke groep zijn of haar stem niet kan laten horen op het moment dat daartoe de kans wordt gegeven. We willen daarom graag zelf ook al het mogelijke doen om deelname aan de enquête te optimaliseren. Indien gewenst kunnen wij papieren enquêtes aanleveren, zodat de survey niet op de computer dient ingevuld te worden. Indien jullie zelf suggesties hebben, horen wij het graag.

www.zzzip2.be