Week van de Jeugdvereniging

Voor de twee keer kunnen jongeren die niet in een jeugdvereniging zitten, een week lang proeven van wat het jeugdwerk te bieden heeft. En proeven mag je gerust letterlijk nemen, want maandag kookt Jong & HiB in De Karmel.

Meer info

http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100001780633626

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)