Kinderen misbruikt op kostscholen

Zowel jongens als meisjes die verbleven in kostscholen in de Verenigde Staten, Ierland, Australië,  Duitsland en Nederland spreken nu openlijk over wat hen overkwam. Ze werden lastig gevallen door priesters en pastoors tijdens de jaren ’60 en ’70.

De Rooms Katholieke Kerk ligt al een tijdje onder het vuur omdat ze jarenlang zwegen over de geestelijken die in de fout gingen. Italiaanse Kardinaal Walter Kasper zei tegen de pers dat er een nultolerantie moet worden gehanteerd tegenover kindermisbruik.

Meer info?

Uitgebreid artikel

Getuigenis uit Nederlandse kostschool

Misbruik in Oostenrijkse kerk (Het Laatste Nieuws)

160 meldingen in Nederland ( De Morgen)

Kardinaal eist nultolerantie (De Morgen)

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Trefwoorden: ,