Jeugdboekenweek

Dit jaar is het thema ‘kinderrechten’ . Het recht op boeken en verhalen is voor alle kinderen belangrijk. Verhalen kunnen troosten als je leven niet helemaal loopt zoals je wil. Of ze brengen begrip bij voor wie het niet zo goed heeft als jij. Verhalen kunnen zelfs een duwtje geven om onrecht niet zomaar te aanvaarden en om in actie te komen. Of dat onrecht nu vlakbij gebeurt of ver weg.

Bruggeling Klaas Verplancke heeft de illustraties gemaakt voor de campagne die jaarlijks jeugdboeken in de kijker zet.  De week gaat door van 13 tot 28 maart in de openbare bibliotheken, cultuurcentra en boekhandels.

Meer info?

http://www.jeugdboekenweek.be/

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Trefwoorden: