Nederlandse docenten vinden het lastig om in luidruchtige klassen homoseksualiteit te bespreken. Het zou nuttig zijn als lerarenopleidingen meer aandacht gaan besteden aan hoe docenten zulke thema’s in de klas kunnen bespreken. Dit blijkt uit recent onderzoek.

Vaardigheden

Het onderzoek werd in opdracht van Empowerment (kenniscentrum seksuele diversiteit in het onderwijs) uitgevoerd door de Rutgers Nisso Groep. Empowerment wilde weten waarom zo weinig docenten lesgeven over homoseksualiteit.
In de aandacht voor het thema homoseksualiteit lijkt het vooral te gaan om de vaardigheden van de docent. Zaken die docenten beter zouden moeten leren zijn bijvoorbeeld het omgaan met vooroordelen (met name als deze luidruchtig geuit worden of hardnekkig worden volgehouden), het herkennen en omgaan met sociaal wenselijke antwoorden, het bespreken van het seksuele aspect van homoseksualiteit en aandacht voor homoseksualiteit in een klas waarin homoseksuele leerlingen zitten.

Ondersteuning

De onderzochte docenten geven aan dat binnen de lerarenopleidingen meer aandacht besteed zou moeten worden aan de competenties die belangrijk zijn voor het geven van seksuele en relationele vorming. Ondersteuning door middel van materialen, beleid, betrokkenheid van de directie en afstemming met collegas, vinden zij wel belangrijk maar worden door hen als secundair gezien.

De lerarenopleidingen voor voortgezet onderwijs gaan een gezamenlijke denktank vormen om na te denken over hoe zij homo-emancipatie het best kunnen integreren in de cursussen en in de hogeschool als geheel. Dat is het voornemen van de directeuren van educatieve faculteiten, die onlangs hierover van gedachten wisselen met de Hetero-Homo Onderwijsalliantie en Minister Plasterk.

Diner pensant

Het voornemen werd gemaakt aan het eind van een diner pensant, dat georganiseerd was door de landelijke Hetero-Homo Onderwijsalliantie. Naast directeuren van educatieve faculteiten waren docenten uit de middelbare schoolpraktijk en de voorzitter van de VO-raad aanwezig.
De docenten gaven diverse voorbeelden van hun werkpraktijk en concrete suggesties voor kennis en vaardigheden van beginnende docenten. Een van de genodigde docenten was de dag voor het diner door zijn leerlingen met massaal gescandeer “homo, homo homo!” zijn klas uitgejaagd. Het verhaal van deze docent, die 38 jaar leservaring heeft en altijd openlijk over zijn homoseksualiteit was, maakte grote indruk. Het gaf aan hoe urgent het is dat er ook anno 2010 aandacht moet zijn voor homo-emancipatie.

Expliciet of impliciet

Een belangrijk discussiepunt tijdens het diner was of homoseksualiteit als expliciete informatie of module moet worden aangeboden of juist op vanzelfsprekende wijze moet worden ge├»ntegreerd. De lerarenopleidingen hebben de focus op specifieke thema’s al lang achter zich gelaten en richten zich meer op kerncompetenties die aansluiten op de belangstelling van studenten en de markt van scholen. Maar is dat genoeg voor een adequate voorbereiding van beginnende docenten? Over deze en andere vragen verschilden de meningen. Het voorstel om een denktank op te zetten die dit soort dilemma’s gaat oplossen past bij de bereidheid van de lerarenopleidingen om iets aan homo-emancipatie te doen en past bij de onafhankelijkheid en eigenheid van elke opleiding. De Hetero-Homo Onderwijsalliantie maakt een voorstel voor de opdracht van de denktank.
Gepost op 23 januari 2010 om 01u34