Regenboogweek in Oostkamp

Oostkamp hangt één vlag aan het sport- en cultuurcomplex de Valkaart. Die vlag komt er op vraag van Animo Oostkamp. Dankzij Vrijzinnig Centrum Oostkamp v.z.w. De Molensteen zal op donderdag 7 mei in CC Valkaart een boeiende lezing plaats vinden over genderdysforie. Allen daarheen!

Wanneer?

Donderdag 7 mei 2009 om 20u00
In de Bovenzaal van De Valkaart Oostkamp, A Rodenbachstraat 42
Genderdysforie, transseksualiteit…hulpverlening.

door Prof. Paul Verhaeghe
Gratis inkom

Meer weten?

http://www.vrijzinnigoostkamp.be/gender.htm

http://www.bloggen.be/animo_oostkamp/
Gepost op 29 april 2009 om 00u31

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Trefwoorden: , ,