Een originele kijk op het AIDS-thema

Bij de jongerengroep Klein Detail kwam Sinterklaas langs om aandacht te vragen voor het HIV thema bij homo-jongeren. Dit zette eerder kwaad bloed bij de “grote Sinterklaas commissie”. Sommige reacties waren een beetje overdreven. De jongerengroep vraagt op ludieke wijze aandacht voor HIV en AIDS.
Gepost op 28 november 2009 om 19u01

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Trefwoorden: