Wat jij niet ziet, zal ik vertellen

Maxim Storms houdt een theatermonoloog onder muzikale begeleiding van Ibi Vandenkerkhove en Josefien Voets, op 22 maart in CC De Dijk.

Het verhaal

Een achttienjarige jongen groeide op in de grootste waanzin die hij zich kon inbeelden: een modderpoel vol treurige verhalen waar ellende, pijn en vooral zelfhaat in dreven. Hoewel de jongen niet graag een schuldige aanwijst, kan hij niet ontkennen dat zijn vader de visser was die in die modderpoel het vuilste slijk naar boven haalde. Op achtjarige leeftijd leek voor de jongen fantasie de enige toevlucht. In zijn hoofd vol warrige knobbels en ongestreken vreugde kwam er plaats vrij voor een nieuwe vader. Een man die wel luisterde en vertelde. Een man met ogen wijd open. Een man die liefde rook en liefde aannam zonder iets op te eisen. Vanavond bekent deze jongeman dat hij de grens niet meer kan trekken tussen wat echt is en verzonnen, wat gelogen is en wat waarheid blijkt te zijn. Vanavond zal hij afkicken. Vanavond neemt hij afscheid.

Reserveren

Zaterdag 22 maart in het Cultureel centrum De Dijk te Brugge (sint-pieters) om 20u tickets zijn te reserveren op het nummer 050/310201
Gepost op 13 maart 2008 om 19u48

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)