Op 18 februari organiseert Empowerment, kenniscentrum seksuele diversiteit in het onderwijs, een symposium over de vraag of homo-emancipatie verplicht moet worden op scholen. De homobeweging vroeg in de afgelopen twee jaar geregeld om een verplichting vanwege de weigering van scholen preventief aandacht te besteden aan de bestrijding van homofobie.

Geen specifieke aandacht gewenst

Het is een bekend feit dat scholen zeer aarzelend staan tegen specifieke aandacht voor homo-emancipatie. Scholen vinden specifieke aandacht voor een thema weel vaker ongewenst. Maar de desinteresse voor homoseksualiteit is opvallend, vergeleken met soortgelijke onderwerpen als loverboys, breezer seks en internet dating.

Vraag om verplichting

De vraag om een vorm van verplichting komt nu geregeld terug. Nog onlangs kwam de VVD in de 2e kamer met een door het COC ingefluisterde motie om homoseksualiteit in de kerndoelen op te nemen. Begin 2007 kwam de PvdA met een motie om bestrijding van homofobie op te nemen in het veiligheidsplan. Beide moties werden verworpen; de weerstand tegen meer regelgeving voor scholen is groot.

In 2003 kwam de onderwijsinspectie met richtlijnen voor de bestrijding van homofobie, maar beleid is op scholen zo afwezig dat specifieke controle weinig zin heeft. Bovendien heeft de inspectie geen sancties. De Commissie Gelijke BehandelingĀ  constateerde begin 2007 dat preventief beleid tegen homofobie nog niet verplicht is, waardoor docenten en leerlingen zwak staan als zijĀ  daarom vragen. Volgens de Commissie ligt het initiatief nu bij de regering.

Nieuwe informatie over het effect van schoolbeleid

Het symposium vindt plaats omdat Empowerment en het APS in de afgelopen jaren met scholen experimenteerde rond de integratie van homobeleid in breder beleid rond sociale veiligheid. Daardoor is er nu nieuwe informatie beschikbaar over de vraag hoe impliciet of expliciet het beleid zou moeten zijn.

Op de dag presenteren Empowerment, het APS en de Rutgers Nisso Groep de werkwijze op scholen en de resultaten van het effectonderzoek.

Op basis van het onderzoek, maar ook op basis van onze ervaring met schoolbegeleiding, schreef Empowerment een boekje met tips voor schoolmanagers, dat zij op deze dag presenteert.

Datum en tijd

Datum: 18 februari 2007 van 13:30 uur tot 17.00 uur

Locatie: In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, Utrecht

Aanmelden via [email protected]

Zie ook: http://www.empower-ls.com/nieuws/agenda/080218
Gepost op 7 januari 2008 om 15u00