Help, mijn kind is anders !

In onze samenleving is het nog altijd vanzelfsprekend om hetero te zijn, wat ervoor zorgt dat de ‘coming out’ van uw kind heel wat vragen, ongeloof, of misschien zelfs woede teweegbrengt. Bovendien komt dit onderwerp niet vaak ter sprake in het alledaagse leven, buiten af en toe een enkele homo- of lesbiennemop. Het is dus niet verwonderlijk dat sommige ouders geen raad weten wanneer ze ontdekken dat hun kind holebi is. Anderen hebben er dan weer helemaal geen problemen mee.

Het grote moment

Daar staat uw spruit dan… hoofd neergebogen, friemelend aan de kleren, …
Een doodse stilte. De woorden zijn nog aan het doordringen.

Voor uw kind beslist heeft om het te vertellen, is er al heel wat aan voorafgegaan. Uw zoon of dochter heeft in de eerste plaats zelf hun geaardheid moeten ontdekken, wat vaak over vele jaren strekt, alvorens ermee naar buiten te treden. Dan komt er nog de eigen aanvaarding, wat niet voor iedereen evident is door de soms negatieve houding van de buitenwereld naar holebi’s toe. Of de jongere heeft ook een cliché-beeld over holebi’s en kan zich hier moeilijk mee identificeren. Bijvoorbeeld mannen met leren broeken en jasjes, die in ongure nachtclubs hulpeloze jongens lastigvallen, halfnaakte vrouwelijke homo’s op manifestaties als de Gay Pride gewoon willen opvallen, holebikoppels die niet zouden blijven bestaan, mannelijke lesbiennes die vegetarisch zijn en die een kat als huisdier hebben.
Maar daarom wordt het er natuurlijk voor u niet makkelijker op: het nieuws komt plots uit de lucht vallen en u weet niet hoe te reageren.

Hoe ga je ermee om ?

Allerlei gedachten razen door uw hoofd: “Misschien is het enkel een fase? Wat zal de familie zeggen? Hebben we iets verkeerd gedaan?…”

Uw zoon of dochter is heel bang voor de reactie die volgt, want hij of zij wil niemand kwetsen en beseft maar al te goed dat ouders bepaalde verwachtingen hebben van hun kinderen waarvan sommige voor uw kind moeilijk te realiseren zijn (denken we maar aan nakomelingen). Uw zoon of dochter heeft zich vast reeds allerhande doemscenario’s ingebeeld en zal veel slapeloze nachten gekend hebben om uiteindelijk de stap te durven zetten.

Het sleutelwoord is steun. Dat is waar uw kind nu op rekent en wat het nu meer dan ooit nodig heeft. Het heeft u in vertrouwen genomen, wat eigenlijk een overwinning op zich is. Wanneer u sprakeloos bent, kan u misschien eerst en vooral daarop wijzen. De slechtst mogelijke reactie is het onderwerp negeren. Als de seksualiteit van uw zoon of dochter niet aanvaard wordt, kan dit leiden tot conflicten, wat vaak het geval is.

Zoek informatie op, zodat u een betere omkadering hebt wanneer het onderwerp nog eens ter sprake komt of wanneer u zelf zin hebt om erover te praten. Mensen die in dezelfde situatie verkeren, kunnen ook een houvast zijn in moeilijke tijden. Tenslotte is het ook voor de ouder niet altijd even makkelijk.
Toekomstverwachtingen zullen niet traditioneel ingevuld worden, maar vraag uw kind zeker niet om zijn of haar geaardheid geheim te houden. Op die manier vraagt u het zichzelf te verloochenen en laat u indirect blijken dat andersgeaardheid onaanvaardbaar is. Het vriendje of vriendinnetje moet evenzeer een plaats krijgen binnen het gezin en familie. Een plaats die evenwaardig is aan die van een mogelijke heteropartner.

Stop het onderwerp dus niet in de doofpot en doe het niet af als onzin. Die jongvolwassene of tiener die voor u staat, is nog altijd uw eigen kind met nog altijd dezelfde gaven en gebreken. U weet nu gewoon dat ietsje meer, dat hij of zij zelf ontdekte. Steun het dan ook onvoorwaardelijk.

Nuttige adressen en informatie

 • Werkgroep voor ouders van holebi’s in West-Vlaanderen
  Spechtenwegel 8
  8800 Roeselare
  051 – 22 32 68
 • Brochure ‘Graag Zien’ , voor ouders van holebi’s en ‘Hoe je ook bent geaard, thuis word je aanvaard’ :
  Een campagne van Gelijke Kansen ( http://www2.vlaanderen.be/holebi )
 • Werkmap ‘Jonas en Jasper’ :
  Informatiemap voor jonge kinderen over holebiseksualiteit.