De aangewezen HIV behandeling

HIV is een chronische aandoening die het immuunsysteem aantast. Tegen HIV bestaat jammer genoeg nog steeds geen geneesmiddel dat volledig geneest. Het virus verdwijnt niet uit het lichaam, maar de ziekte kan wel worden geremd door behandeling met medicijnen, de zogenoemde ‘hiv-remmers’. Dit betekent dat er minder of helemaal geen klachten zijn, die mensen met hiv zonder behandeling wel zouden hebben.

In deze video vertelt dr. Van Wijngaerden meer over de behandeling van HIV en hoe die voor iedere persoon anders is. Thierry, een man die al 8 jaar met HIV leeft, vertelt hoe hij omging met de diagnose en hoe hij therapietrouw in zijn leven ingebouwd heeft. De moeilijkheid van behandeling met hiv-remmers is dat je de medicatie op vaste tijdstippen moet innemen, en dat is voor veel patiënten moeilijk. Nochtans is die therapietrouw een voorwaarde voor een succesvolle behandeling. Als je zoals Thierry naar een regelmatig leven streeft, ga je nog elke dag kunnen genieten van het leven, ook mét HIV.

Bekijk de video

Het belang van testing | Blue Billywig video

De aangewezen HIV behandeling


Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Trefwoorden: , , ,