Is homoseksualiteit natuurlijk?

Is homoseksualiteit natuurlijk? Kun je aan iemand zien of hij of zij homo of lesbo is? Hoeveel mensen zijn in Nederland eigenlijk homo of lesbo? In dit filmpje geven jongeren op straat mogelijke antwoorden.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Trefwoorden: