Brugge heeft een nieuwe holebi-jongerengroep dat naar de naam Punt Andere Lijn luistert. Ze waren niet bepaald lovend over Jong & HiB tijdens hun persconferentie, waar wij werden afgeschilderd als een duf informatiecentrum. Op hun site kon je lezen dat “er nood was aan een sterke, professionele en plezante holebigroep.”

Supprimeren als politieke tactiek

Ondanks dat politieker Andries Vienne (Sp.A) voorop gesteld is in het artikel van Tom Deschacht voor het Nieuwsblad, is het I.B. die al eerder in Brugge poogde om iets te doen voor holebi’s. Hij is werkzaam bij Wel Jong Niet Hetero vzw als vrijwilliger en heeft in het Entrepot (nu Factor) eerder een fuif georganiseerd een paar jaar terug, die niet zo succesvol was. Jong & HiB medewerkers waren toen ook al van de partij om een handje te helpen bij de organisatie en bekendmaking.

In maart 2011 was Jong & HiB al op de hoogte van de komst van een groep en nodigde hen uit voor een verkennend gesprek. Na een tussenkomst van Wel Jong Niet Hetero, werd eind april/mei voorgesteld als een geschikter moment, een moment die er niet kwam.

Een medewerker van WJNH vzw, die er nu niet meer werkt, had per mail de suggestie van de hand gedaan dat Jong & HiB minder actief was en haar adresbestand kon bezorgen aan I.B. en ‘dat jongeren dan konden beslissen naar wie ze gingen gaan’. Een voor Jong & HiB leiding herkenbare WJNH-truc om een tweestrijd tot stand te brengen. De groep in oprichting en Jong & HiB hielden op met communiceren op vraag van de onderhandelaar.

Jong & HiB bestaat

We weten het niet zeker of het een volgende tactische zet was, maar Jong & HiB kreeg in die periode mail, telefoons en brieven van ondermeer het Fonds Suzan Daniels, dat ze hebben vernomen dat Jong & HiB gestopt is met haar werking en of we ons archief kunnen onderbrengen bij hen, gezien ze het holebi-patrimonium van Brugge bewaren. Jong & HiB moest tussen maart en april zich voor het eerst als het ware verdedigen dat we in levende lijve voor hen zijn verschenen en dat wat ze hebben horen ronken, niet correct is.

PAL is een klassieke holebi-groep, Jong & HiB is dat nooit geweest

PAL organiseert socio-culturele activiteiten voor de achterban, holebi-jongeren tussen 13 en 30jaar oud kunnen er terecht. PAL is aangesloten bij de koepelorganisatie Wel Jong Niet Hetero vzw als aspirant lid. Omdat Punt Andere Lijn een klassieke holebi-groep wil zijn voor holebi’s, vormt ze geen concurrentie voor Jong & HiB. Volgens hun eigen site dat 26 september online ging, bieden ze ook vorming en onthaal aan, ondanks het feit dat Jong &¬† HiB het de groep heeft afgeraden, met het oog op bewaken van een kwalitatieve dienstverlening in de regio.

De groep ontbreekt de nodige kennis en contacten om dit te doen, terwijl Jong & HiB professioneel is ondersteund en opgeleide ervaringsdeskundigen en gediplomeerde vrijwilligers heeft. Jong & HiB heeft ook een eervolle naam in de sociale en culturele sector op gebied van onthaal en vorming.

Negatieve attitude

De leiding van Jong & HiB neemt het wel erg kwalijk dat het bestuur van Punt Andere Lijn als nieuwkomers in het holebilandschap – die het allemaal nog moet bewijzen – zich neerbuigend uitspreken tegenover journalist¬†Tom Deschacht in het Nieuwsblad. Jong & HiB hoopt dat PAL slaagt in haar opzet, de motivatie niet verliest en tot inkeer komt dat Jong & HiB een belangrijke partner is met een volwaardig aanbod waar men kan op beroepen. Voor lokale holebi-jongeren is het natuurlijk interessant dat er een activiteitenaanbod is. Jong & HiB was al jaren vragende partij voor een klassieke holebi-jongerengroep in de regio, die de druk op Jong & HiB als platform voor holebi’s en transgenderjongeren uit Noordwest-Vlaanderen, verlicht.

Meer informatie?

Punt andere Lijn