Onderzoek vrijgedrag homo’s in Vlaanderen

Onderzoek naar het vrijgedrag in de Vlaamse homoscene en dit in het kader sociale studies aan de Universiteit Gent.
Een enquête van een viertal minuten.

De bedoeling is om zo veel mogelijk Vlaamse homo/bi mannen de enquête te laten invullen, om zo een algemeen en accuraat beeld te vormen over het vrijgedrag van ‘onze Vlaamse homo’s’.

De link naar de enquête:
https://www.surveymonkey.com/s/onderzoekveiligvrijen
Deze enquête is uiteraard strikt vertrouwelijk en de antwoorden zijn volledig anoniem!

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)