Nieuwe lay-out

Ja, je bent op de website van Jong & HiB, het ziet er alleen anders uit sinds vandaag.

Ondertussen zijn ook de afbeeldingen en de home-pagina in orde gebracht. We moeten enkel de kalender terug aan de praat krijgen en het registratieformulier voor onze nieuwsbrief.

Binnenkort zetten we ook een nieuw stuk informatie online (voor wie interesse heeft) rond kinderseksualiteit, naar aanleiding van een vorming die we dit jaar in het onderwijs mochten geven.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)