Kortfilm Bestemming

Alex besluit op een vroege ochtend een laatste bezoek te brengen aan zijn jeugdvriend Frank.
Frank staat op het punt te vertrekken naar New York voor een nieuw leven. Alex wil graag een verklaring waarom Frank twee jaar niets van zich heeft laten horen. Maar de tijd dringt. Franks taxi kan ieder moment arriveren.

Nederlandse kortfilm van 10 minuten.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Trefwoorden: