De Minister van Justitie stelt in zijn beleidsnota voor de M/V-registratie op onze identiteitskaart te schrappen. In juni 2019 besliste het Grondwettelijk Hof dat de Wet op Genderregistratie niet volledig is en in strijd met het recht op zelfbeschikking. Daaronder valt ook de vermelding van M/V op de identiteitskaart. De beslissing van het Hof kwam er op vraag van çavaria, Genres Pluriels en Rainbow House Brussels. Het was daarna aan de regering om dit praktisch uit te werken zoals aangekondigd in het regeerakkoord.