Jong & HiB buitengewone AV

Voor de tweede maal moeten we noodgedwongen onze adresgegevens wijzigen, omdat het huidig postadres per 31 mei zal worden opgeheven. Op dit moment hebben we nog geen nieuw adres waar we de vzw kunnen onderbrengen.

Onze vormingsmaterialen worden tijdelijk in gehuurde opslag bewaard.
Abonnementen moeten worden opgezegd.

Daarom is er een buitengewone Algemene Vergadering gepland op 30 maart 2018 waarin beslist moet worden welke adresgegevens we bekend zullen maken en doorgeven aan de post- en bankdiensten. De beslissing moet opnieuw worden gepubliceerd.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Comments are closed.