Office

Het onderwijs is de plek bij uitstek om de heteroseksuele norm in vraag te stellen en te bespreken, om attitudes bij te stellen en stereotypen te doorbreken. Er zit minstens één iemand in elke klas die zichzelf als holebi of transgender benoemt. Je kan zelf uitrekenen om hoeveel mensen dat op je school gaat. Niet alleen holebi’s of transgenders hebben nood aan informatie. Alle jongeren hebben er baat bij te weten wat het is om holebi of transgender te zijn. Door hen toegang te geven tot deze informatie op een laagdrempelige manier, werken we samen aan een veilige school voor iedereen!

Wat kan je als leerkracht verwachten?

Wij geven vorming aan leerlingen waarbij we met jongeren in gesprek gaan over onderwerpen zoals holebiseksualiteit, transgender zijn en genderstereotypen. Dit doen we via verschillende interactieve methodieken. Zo confronteren we de leerlingen met hun eigen stereotiep denken.

Vorming boeken?

Bekijk ons aanbod en stuur je aanvraag bij voorkeur per mail.