Wie of wat is Jong & HiB?

transmu

Jong & HiB vzw is gegroeid vanuit een jongerenbeweging, voor jongeren die op zoek zijn naar hun seksuele zelfbeeld. Opgericht in 2002 is het één van de langstlopende organisaties in Brugge die vanaf het begin een bredere kijk op seksuele geaardheid (homo, lesbisch, hetero, bi) en genderisme (man, vrouw, transgender) had. Jong & HiB vzw heeft pionierswerk verricht in haar eigen regio maar ook heel wat andere organisaties beïnvloed door haar mondiale visie.

Bij Jong & HiB vzw gebruikt men geen labels meer om je seksuele identiteit te benoemen, omdat de grens tussen holebi en hetero zijn aan het vervagen is en iedereen andere associaties maakt over de invulling van deze begrippen. Eveneens onze seksuele geaardheid, het seksuele gedrag dat genetisch bepaald is, heeft geen archimedespunt. Het is niet omdat je nu als jongen/meisje/transgender aangetrokken bent tot meisjes/jongens, dat dit altijd zo zal zijn.

Anno 2015 is het landschap dusdanig veranderd dat we onze werking bijgestuurd hebben. Jong & HiB vzw ontwikkelt en geeft in hoofdzaak vormingen aan scholen en publicaties die het begrijpen van holebiseksualiteit en transgenderisme verduidelijken. Er is voor ons geen rol meer weggelegd als besloten ontmoetingsplek voor holebi-jongeren. De volledige werking berust op vrijwilligers die een professionele carrière hebben uitgebouwd. Jong & HiB vzw is een erkende Brugse jongerenbeweging met veel ervaring en kennis in huis. Door onze educatieve publicaties en innovatieve vormingen op maat, blijven we deze kennis delen, bevragen en bijsturen, met iedereen die daar behoefte aan heeft.

Naar boven

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Comments are closed.